O mne

Pochádzam z Kysúc, študoval som v Bratislave, a teraz pôsobím v Selciach pri Banskej Bystrici. Okrem mojej profesie – reštaurátor, mi učarovala aj keramika a príroda vrátane bonsajov. Na tejto stránke vám priblížim aspoň niečo z mojej práce a záľub.

Štúdium: Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave – 1984-1990
Komora reštaurátorov (KR): člen od 1994
Číslo člena KR: 25
Špecializácie:S1 – Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru
U5 – Reštaurovanie keramických diel

Natočili o mojej práci: