Keramika

Keramike som sa priučil od manželky, ktorá ju študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. S počiatku som sa venoval hlavne starým habánskym vzorom (majolika – fajansa). Neskôr ma zaujali muzeálne exponáty belujskej keramiky, ktorú vyrábali majstri v obciach Beluj, Prenčov a Badáň (okres Banská Štiavnica) až do konca 19. storočia. Keďže títo majstri nezanechali po sebe nasledovníkov ich remesla a ani popis postupu výroby vrstvenej farebnej a prerývanej výzdoby, bol som nútený si ju znovu vyvinúť a oživiť tak už zaniknuté remeslo. Ako reštaurátor sa zaoberám aj reštaurovaním kachlí a kachľových pecí a šporákov, ale aj výrobou nových kachlí s historickými motívmi, ktoré sa dajú použiť aj ako dekoratívne sólo-kusy – obrázky na stenu, nad krb a pod. Pre potreby bonsajistov sa venujem výrobe aj kameninových bonsaj mís, ktoré „šijem na mieru“ pre konkrétne stromy tak, aby zodpovedali ich veľkosti, farebnosti a štýlu v ktorom sú pestované a tým tvorili s nimi harmonický celok. Tvorím tiež úžitkové nádoby – kameninové misky, džbány a vázy. Ani iné typy keramiky mi nie sú cudzie. Rekonštruujem keramické nádoby a predmety podľa archeologických nálezov, ktorých repliky sa môžu využiť pre muzeálne účely, pre účely historických filmov a predvádzanie skupinami historického šermu, alebo ako suveníry. Záleží mi na zachovaní starých tradícií a starých remesiel a preto sa pravidelne zúčastňujem rôznych remeselných dní a jarmokov, kde predvádzam výrobu kachlí a keramiky pre širokú verejnosť. Na základných a stredných školách organizujem pre deti Dni remesiel a na keramických workshopoch pracujem ako lektor. Tu sa deti, ale aj dospelí nie len dozvedia niečo o keramike, ale si ju môžu sami aj vyskúšať.