Reliéf svätca

Reliéf zo 17. stor. bol rezaný z lipového dreva a je predpoklad, že bol inštalovaný na vonkajších poveternostných podmienkach. Drevo bolo značne narušené pôsobením dažďa a slnka v priebehu dlhšieho obdobia. Bolo silne rozpraskané, dokonca čiastočne chýbajúce na povrchu (vyplavené). Drevokazné huby spôsobili jeho zmäknutie. Ľavá časť s kusom rukáva na celú výšku sa nezachovala. Reštaurovanie spočívalo vo vyčistení povrchu, spevnení hmoty dreva syntetickou živicou. Ďalej bola doplnená chýbajúca časť reliéfu, vyrobená z amortizovaného dreva. Na záver bol poškodený povrch scelený tmelením, retušou a konzervovaný ochranným lakom.