Kachlice, kachľové pece a šporáky

Kachľové pece na ekonomické a najzdravšie vykurovanie domu a šporáky na varenie, pečenie, prípadne i kúrenie postavené z kachlíc s historickými motívmi v štýle gotiky, renesancie, baroka, secesie a pod. v pôvodnej farebnosti. Vzory historických kachlíc sú modelované podľa dochovaných originálov zo zbierok múzeí na Slovensku a v Čechách, alebo sú modelované (autorské) podľa dobových analógií, kresieb a rytín.