Reštaurovanie

Hlavná náplň mojej práce zahŕňa reštaurovanie objektov z dreva: sochy, reliéfy a historický nábytok a ďalšie výrobky umeleckých remeselníkov. Druhý doplňujúci odbor, ktorému sa venujem je reštaurovanie keramiky, kde sú to predovšetkým kachľové pece, výrobky slohových majstrov, ľudových džbánkarov a hrnčiarov ako aj archeologické nálezy.

Reštaurovanie polychrómovaných drevorezieb spočíva v týchto krokoch: prieskum, upevnenie polychrómie, odstránenie premalieb alebo vyčistenie povrchu, spevnenie drevnej hmoty, lepenie a tmelenie poškodení, retuš, ochranný lak a textová a fotografická dokumentácia.

Spôsob reštaurovania môže byť vykonaný buď muzeálnym spôsobom, alebo rekonštrukčne pre ďalšie používanie (cirkevné a iné účely).

U keramických diel je postup reštaurovania podľa účelu použitia predmetu. Reverzibilným spôsobom: lepenie disperznými lepidlami, tmelenie odstrániteľným tmelom alebo sadrou. Retuš umývateľná. Druhý spôsob je čiastočne reverzibilný, za použitia epoxidových lepidiel a tmelov. Retuš farbami odstrániteľnými syntetickým riedidlom (použitie na ťažkých predmetoch). Tretí spôsob sa používa na reštaurovanie keramických diel, kedy je potrebné ich plné sfunkčnenie (kachlice do pecí). Rozlámané kachlice s obitou glazúrou sa môžu po testoch (pokiaľ nemajú namrznuté a zmäknuté náčrepie) preglazovať, zlepiť na zlomoch glazúrou a vypáliť. Takto sú schopné odolávať teplotám pri kúrení. Odporúča sa u mladších objektov (19-20. stor.)