Obraz

Toto zátišie od bansko-bystrického maliara Andreja Stollmana sa zachovalo v originálnom ráme s politúrou na povrchu. Majster maľoval obraz na kartónovú podložku, čo neskôr viedlo k jeho zlému dochovanému stavu. Kartón odsal z farby olej, a tá ostala práškovitá – suchá, bez pojiva. Jej súdržnosť s podkladom bola veľmi slabá. Povrch maľby bol silne znečistený  a bez laku. Jeho čistenie prebiehalo veľmi pomaly a opatrne pomocou vody s prídavkom liehu. Po očistení bol obraz fixovaný voskovo živicovým polo matným lakom vo viacerých vrstvách. Kartón bol vyrovnaný a podlepený na novú podložku. Rám bol vyčistený, spevnený  a opatrený novou politúrou.