Ukrižovaný Kristus

Polychrómovaná drevorezba ukrižovaného Krista z majetku kláštora Karmelitánov bola reštaurovaná v roku 2005–2006. Socha má výšku 53 cm. Je vyrobená z javorového alebo lipového dreva a pochádza z obce Hronsek. Predpokladaný dátum vzniku je 16. až 17. stor. Pôvodná polychrómia je temperová a vlasy olej. Rúška bola striebrená na poliment a teraz je striebro sčernané. Plastika bola dodaná na reštaurovanie v zlom stave. Pravá ruka bola odpojená, na tvári s niekoľkými dierami a celý originálny výtvarný zámer kazila necitlivá premaľba. Po odstránení vrchnej premaľby sa našli ďalšie premaľby (prvá baroková). Tiež sa našlo prerezanie originálneho povrchu v oblasti brucha a hrudníku. Všetky premaľby boli odstránené, pôvodná polychrómia upevnená aj s tmelom, ruka prilepená, diery a poškodenia vytmelené a povrch bol upravený retušou. Vzhľadom na vek pamiatky sa polychrómia ponechala v čiastočne torzálnom stave, hoci bude slúžiť pre cirkevné účely. Bol vyrobený vhodný kríž z dubového dreva, farebne upraveného. Získaná a zreštaurovaná bola i originálna tabuľka s nápisom IN-RI (povrch tempera).