Kachľové pece

Kachľové pece sú nie len zdrojom tepla, ale môžu byť aj vzácnou estetickou dominantou miestnosti. Pravidelným a dlhoročným používaním, často krát i neodbornou manipuláciou a používaním nevhodného paliva, prípadne po navlhnutí a zmrznutí v nekúrených priestoroch, dochádza časom k poškodeniu pecí, popraskaniu až deštrukcií kachlíc, odpraskávaniu glazúry, vypadávaniu vymazávky, rozpadaniu vymurovky ohniska a dymovodov, alebo aj k statickým poškodeniam celej pece.

Niektoré poškodené kachľové pece je možné, po zreštaurovaní, dať do prevádzky schopného stavu v plnej miere, niektoré do stavu s obmedzenou prevádzkou (za použitia nižšej teploty), ale niektoré môžu slúžiť už len ako dekoratívny prvok historického priestoru, alebo ako muzeálny objekt (v závislosti na stave poškodenia kachlíc).