Kachľové pece

Kachľové pece sú nie len zdrojom tepla, ale môžu byť aj vzácnou estetickou dominantou miestnosti. Pravidelným a dlhoročným používaním, často krát i neodbornou manipuláciou a používaním nevhodného paliva, prípadne po navlhnutí a zmrznutí v nekúrených priestoroch, dochádza časom k poškodeniu pecí, popraskaniu až deštrukcií kachlíc, odpraskávaniu glazúry, vypadávaniu vymazávky, rozpadaniu vymurovky ohniska a dymovodov, alebo aj k statickým poškodeniam celej pece.

Niektoré poškodené kachľové pece je možné, po zreštaurovaní, dať do prevádzky schopného stavu v plnej miere, niektoré do stavu s obmedzenou prevádzkou (za použitia nižšej teploty), ale niektoré môžu slúžiť už len ako dekoratívny prvok historického priestoru, alebo ako muzeálny objekt (v závislosti na stave poškodenia kachlíc).

Veľké Uherce - Cisár Leopold (pred reštaurovaním)

Veľké Uherce – Cisár Leopold (pred reštaurovaním)

Veľké Uherce - Cisár Leopold (po zlepení a doplnení)

Veľké Uherce – Cisár Leopold (po zlepení a doplnení)

Veľké Uherce - Cisár Leopold (kópia - náhrada za ukradnutý diel)

Veľké Uherce – Cisár Leopold (kópia – náhrada za ukradnutý diel)

Veľké Uherce - Kurfürst von Sachsen (po zlepení zachovaných častí)

Veľké Uherce – Kurfürst von Sachsen (po zlepení zachovaných častí)

Veľké Uherce - Kurfürst von Sachsen (doplnenie chýbajúcich častí)

Veľké Uherce – Kurfürst von Sachsen (doplnenie chýbajúcich častí)

Veľké Uherce - Kurfürst von Sachsen (po reštaurovaní)

Veľké Uherce – Kurfürst von Sachsen (po reštaurovaní)

Veľké Uherce (pred reštaurovaním)

Veľké Uherce (pred reštaurovaním)

Veľké Uherce (plášť pece pred stavaním)

Veľké Uherce (plášť pece pred stavaním)

Expozícia v SNM Martin (po reštaurovaní)

Expozícia v SNM Martin (po reštaurovaní)

Bardejov - pec č. 1 (stavanie prieduchov)

Bardejov – pec č. 1 (stavanie prieduchov)

Bardejov - pec č. 1 (po reštaurovaní)

Bardejov – pec č. 1 (po reštaurovaní)

Bardejov - pec č. 2 (pred reštaurovaním)

Bardejov – pec č. 2 (pred reštaurovaním)

Bardejov - pec č. 2 (po reštaurovaní)

Bardejov – pec č. 2 (po reštaurovaní)

Bardejov - pec č. 2 (stavanie)

Bardejov – pec č. 3 (stavanie)

Bardejov - pec č. 3 (po reštaurovaní)

Bardejov – pec č. 3 (po reštaurovaní)